Senior Advisor

Torgny Krook

Torgny Krook har mer än 40 års erfarenhet från den finansiella sektorn inom bank, kapitalförvaltning och fastigheter och har haft ledande positioner inom Nordea, Danske Bank, Alecta, SPP Liv, de senaste 15 åren som Global Head of Financial Institutions för Nordea och Danske Bank. Torgny har en bred internationell erfarenhet och har under åren varit baserad i London, Bryssel, Köpenhamn, Singapore och Stockholm.

Team