CEO & Partner

Torben Oskarsson

Torben Oskarsson har mer än 22 års erfarenhet från värdepappersbolag med bl.a. Corporate Finance och aktiemäkleri. Torben har genomfört drygt 100 transaktioner inom ett flertal sektorer bl.a. börsnoteringar, bolagsförsäljningar, utköp, private placements och publika kapitalanskaffningar.

Team