Partner Fondkommission

Investment Banking

Corporate Finance

Inom Corporate Finance erbjuder vi en skräddarsydd rådgivning i samband med börsintroduktioner, nyemissioner, M&A, omvända förvärv, värderingar, företagsobligationer, konvertibler och annan lånefinansiering.

• Equity Capital Markets
• Debt Capital Marktes
• Mergers & Acquisitions
• Annan finansiell rådgivning

Aktiemäkleri

Partner Fondkommission erbjuder privatpersoner, företag och institutioner en snabb och flexibel exekveringstjänst för olika finansiella instrument. Inom aktiemäkleriet fokuserar firman främst på transaktioner av större poster av finansiella instrument (s.k. Block Trades) på olika marknadsplatser.

Emissionstjänster

Vi bistår bolag med kvalificerad kompetens och rådgivning under hela processen inför och under en emission eller annan bolagshändelse. Dessutom kan vi som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear erbjuda administrativa emissionstjänster. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra tjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Certified Adviser & Mentor

Partner Fondkommission är licensierad Certified Adviser och Mentor där vi hjälper bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market (First North) och Nordic Growth Market (NGM) med att övervaka så att bolaget lever upp till First Norths och NGMs regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.