Team

Vårt team har lång branscherfarenhet med ett brett nationellt och internationellt kontaktnät med såväl kunder som investerare.

Team

Senior Relationship Manager

David Cannier