VÄLKOMMEN TILL PARTNER FONDKOMMISSION

Vi är en partnerägd aktör verksamma inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Aktiemäkleri. Vårt fokus är transaktioner i mindre och medelstora bolag, där vi skapar värdetillväxt för våra uppdragsgivare och investerarkollektiv.

Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

Nyheter

Sweden Buyersclub noteras på Nasdaq First North

2022-05-24 Medlemsklubben och e-handelsplattformen Sweden Buyersclub som växer över 100% när e-handeln backar tar nu steget till börsen och genomför en nyemission om 20 MSEK. Teckningen stänger 8 juni.

PFK tar hem priset för årets rådgivare av IPO-guiden!

2022-04-11 Partner Fondkommission har av Affärsvärldens IPO-guiden utsetts till årets rådgivare 2021 i klassen mikrobolag där vi har plockat hem priset för våra noteringar under 2021.

Erbjudandet av Aktier i Nordic Asia Investment Group övertecknades

2021-12-08 Erbjudandet av aktier i Nordic Asia Investment Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market övertecknades och totalt inkom teckningar från drygt 3000 investerare. Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 16 december 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Nordic Asia Investment Group noteras på First North

2021-11-22 Investmentbolaget Nordic Asia Investment Group går till börsen. Med en nordisk investmentbolagsmodell investerar Nordic Asia i mindre och medelstora noterade bolag, med huvudfokus på den snabbväxande inhemska konsumtionsmarknaden i Kina.

Teckningsperiod 23 november - 6 december.

Norditek Groups erbjudande övertecknat till 450 procent.

2021-11-02 Intresset för att investera i miljöteknikbolaget Norditek Group var mycket stort. Erbjudandet av aktier i bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 450 procent och totalt inkom teckningar från drygt 4300 investerare. Grattis Norditek Group!
Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 10 november 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Eevia Health noteras på Spotlight Stock Market

2021-06-29 Finska foodtech-bolaget Eevia tar klivet till börsen – den nyemission på 26,2 miljoner kronor som bolaget gjorde inför sin notering tecknades till 416 procent.

Pharmiva noteras på Nasdaq First North

2021-03-08 Pharmiva löser världens vanligaste underlivsinfektion –
nu tar bolaget klivet till Nasdaq First North. Teckningsperiod 8 - 19 mars.

Sustainable Energy Solutions företrädesemission övertecknad

2021-03-08 Sustainable Energy Solutions företrädesemission av units på 14,1 miljoner kronor tecknades till 220 procent och blev därmed övertecknad. Teckning från aktuellt garantikonsort