VÄLKOMMEN TILL PARTNER FONDKOMMISSION

Vi är en partnerägd aktör verksamma inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Aktiemäkleri. Vårt fokus är transaktioner i mindre och medelstora bolag, där vi skapar värdetillväxt för våra uppdragsgivare och investerarkollektiv.

Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

Nyheter

Erbjudandet av Aktier i Nordic Asia Investment Group övertecknades

2021-12-08 Erbjudandet av aktier i Nordic Asia Investment Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market övertecknades och totalt inkom teckningar från drygt 3000 investerare. Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 16 december 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Nordic Asia Investment Group noteras på First North

2021-11-22 Investmentbolaget Nordic Asia Investment Group går till börsen. Med en nordisk investmentbolagsmodell investerar Nordic Asia i mindre och medelstora noterade bolag, med huvudfokus på den snabbväxande inhemska konsumtionsmarknaden i Kina.

Teckningsperiod 23 november - 6 december.

Norditek Groups erbjudande övertecknat till 450 procent.

2021-11-02 Intresset för att investera i miljöteknikbolaget Norditek Group var mycket stort. Erbjudandet av aktier i bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 450 procent och totalt inkom teckningar från drygt 4300 investerare. Grattis Norditek Group!
Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 10 november 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Eevia Health noteras på Spotlight Stock Market

2021-06-29 Finska foodtech-bolaget Eevia tar klivet till börsen – den nyemission på 26,2 miljoner kronor som bolaget gjorde inför sin notering tecknades till 416 procent.

Pharmiva noteras på Nasdaq First North

2021-03-08 Pharmiva löser världens vanligaste underlivsinfektion –
nu tar bolaget klivet till Nasdaq First North. Teckningsperiod 8 - 19 mars.

Sustainable Energy Solutions företrädesemission övertecknad

2021-03-08 Sustainable Energy Solutions företrädesemission av units på 14,1 miljoner kronor tecknades till 220 procent och blev därmed övertecknad. Teckning från aktuellt garantikonsort

Partner FK mäklar aktier i Corem Property Group AB

2020-11-20 Partner Fondkommission har mäklat ett block om 17,6 miljoner aktier i Corem till ett värde av 329 MSEK.

TCECUR Sweden ABs företrädesemission övertecknad

2020-11-04 - Teckningsgraden uppgick till 222 och bolagets tillförs 26,3 MSEK.

ES Groups noteringsemission övertecknad

2020-09-21 - Erbjudandet tecknades till totalt 119,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 595 procent. Handeln inleds den 30 september.