Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

S2Medical noteras på Nasdaq First North

Nyheter

Noteringsemission

2018-11-19 - S2Medical AB:s noteringsemission övertecknad

Nyemission

2018-10-03 Nitro Games genomför nyemission

Riktad nyemission

2018-08-01- Aerowash genomför riktad emission