VÄLKOMMEN TILL PARTNER FONDKOMMISSION

Vi är en partnerägd aktör verksamma inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Aktiemäkleri. Vårt fokus är transaktioner i mindre och medelstora bolag, där vi skapar värdetillväxt för våra uppdragsgivare och investerarkollektiv.

Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

Vertiseit noteras på Nasdaq First North

dsdsd

Nyheter

Pharmiva noteras på Nasdaq First North

2021-03-08 Pharmiva löser världens vanligaste underlivsinfektion –
nu tar bolaget klivet till Nasdaq First North. Teckningsperiod 8 - 19 mars.

Sustainable Energy Solutions företrädesemission övertecknad

2021-03-08 Sustainable Energy Solutions företrädesemission av units på 14,1 miljoner kronor tecknades till 220 procent och blev därmed övertecknad. Teckning från aktuellt garantikonsort

Partner FK mäklar aktier i Corem Property Group AB

2020-11-20 Partner Fondkommission har mäklat ett block om 17,6 miljoner aktier i Corem till ett värde av 329 MSEK.

TCECUR Sweden ABs företrädesemission övertecknad

2020-11-04 - Teckningsgraden uppgick till 222 och bolagets tillförs 26,3 MSEK.

ES Groups noteringsemission övertecknad

2020-09-21 - Erbjudandet tecknades till totalt 119,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 595 procent. Handeln inleds den 30 september.

Medfields företrädesemission övertecknad

2019-12-11 - Teckningsgraden uppgick till 273 och bolagets tillförs 16,7 MSEK.

Enorama genomför en riktad nyemission på 15 MSEK

2019-08-14 - Partner Fondkommission var rådgivare i samband med nyemissionen

IPO

2019-05-20 - Vertiseit ABs noteringserbjudande övertecknat.

Årets rådgivare 2018

2019-05-22 - Partner Fondkommission AB utsedda till årets rådgivare