Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

S2Medical noteras på Nasdaq First North

Nyheter

Nyemission

2019-03-26- Smoltek Nanotech Holding AB företrädesemission övertecknad.

Nyemission

2019-03-06- Smoltek Nanotech Holding AB genomför en företrädesemission.

Riktad emission

2019-02-06 - TCECUR genomför en riktad emission om 18,25 MSEK

Nyemission - Aerowash

2018-12-21 Aerowash genomför nyemission

Noteringsemission

2018-11-19 - S2Medical AB:s noteringsemission övertecknad

Nyemission Nitro

2018-10-03 Nitro Games genomför nyemission