VÄLKOMMEN TILL PARTNER FONDKOMMISSION

Vi är en partnerägd aktör inom aktiemäkleri och Corporate Finance. Vårt fokus är transaktioner i mindre och medelstora bolag, där vi skapar värdetillväxt för både firmans uppdragsgivare och investerarkollektiv.

Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

Vertiseit noteras på Nasdaq First North

dsdsd

Nyheter

ES Group mot Spotlight Stock Market

2020-09-07 - Teckningsperioden inleds inför ES Group IPO och pågår mellan den 7 – 18 september.

Medfields företrädesemission övertecknad

2019-12-11 - Teckningsgraden uppgick till 273 och bolagets tillförs 16,7 MSEK.

Enorama genomför en riktad nyemission på 15 MSEK

2019-08-14 - Partner Fondkommission var rådgivare i samband med nyemissionen

Årets rådgivare 2018

2019-05-22 - Partner Fondkommission AB utsedda till årets rådgivare

IPO

2019-05-20 - Vertiseit ABs noteringserbjudande övertecknat.