VÄLKOMMEN TILL PARTNER FONDKOMMISSION

Vi är en partnerägd aktör verksamma inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Aktiemäkleri. Vårt fokus är transaktioner i mindre och medelstora bolag, där vi skapar värdetillväxt för våra uppdragsgivare och investerarkollektiv.

Vi erbjuder

Erfarenhet, kompetens och ett brett kontaktnät

Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.

Nyheter

Nordic Asia Investment Group noteras på First North

Investmentbolaget Nordic Asia Investment Group går till börsen. Med en nordisk investmentbolagsmodell investerar Nordic Asia i mindre och medelstora noterade bolag, med huvudfokus på den snabbväxande inhemska konsumtionsmarknaden i Kina.

Teckningsperiod 23 november - 6 december.

Norditek Groups erbjudande övertecknat till 450 procent.

Intresset för att investera i miljöteknikbolaget Norditek Group var mycket stort. Erbjudandet av aktier i bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 450 procent och totalt inkom teckningar från drygt 4300 investerare. Grattis Norditek Group!
Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 10 november 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Eevia Health noteras på Spotlight Stock Market

2021-06-29 Finska foodtech-bolaget Eevia tar klivet till börsen – den nyemission på 26,2 miljoner kronor som bolaget gjorde inför sin notering tecknades till 416 procent.

Pharmiva noteras på Nasdaq First North

2021-03-08 Pharmiva löser världens vanligaste underlivsinfektion –
nu tar bolaget klivet till Nasdaq First North. Teckningsperiod 8 - 19 mars.

Sustainable Energy Solutions företrädesemission övertecknad

2021-03-08 Sustainable Energy Solutions företrädesemission av units på 14,1 miljoner kronor tecknades till 220 procent och blev därmed övertecknad. Teckning från aktuellt garantikonsort

Partner FK mäklar aktier i Corem Property Group AB

2020-11-20 Partner Fondkommission har mäklat ett block om 17,6 miljoner aktier i Corem till ett värde av 329 MSEK.

TCECUR Sweden ABs företrädesemission övertecknad

2020-11-04 - Teckningsgraden uppgick till 222 och bolagets tillförs 26,3 MSEK.

ES Groups noteringsemission övertecknad

2020-09-21 - Erbjudandet tecknades till totalt 119,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 595 procent. Handeln inleds den 30 september.

Medfields företrädesemission övertecknad

2019-12-11 - Teckningsgraden uppgick till 273 och bolagets tillförs 16,7 MSEK.