15 februari

Partner Fondkommission emotser FI:s utredning

Partner Fondkommission har informerats om att Finansinspektionen inlett en undersökning om Partner Fondkommission har överträtt förordningen om marknader för finansiella instrument (artikel 26.1 i Mifir), i samband med transaktionsrapportering vid riktade emissioner.

 

”Vi ser fram emot att Finansinspektionen granskar vår hantering av den aktuella frågeställningen. Regelverket är bitvis komplext och vi gör bedömningen att vi har följt regelverket.  Skulle Finansinspektionen göra en annan bedömning kommer vi givetvis acceptera detta. Jag vill understryka att vi är mycket måna om att följa samtliga regelverk som gäller på de finansiella marknaderna. Vi har historiskt inte fått några anmärkningar på vår regelefterlevnad och vi fortsätter att arbeta aktivt för att även i framtiden efterleva reglerna”, säger Partner Fondkommissions VD Torben Oskarsson.

 

Partner Fondkommission kommer att bistå Finansinspektionen i undersökningen och även redogöra för sin tolkning av regelverket.

 

MiFIR artikel 26.1 reglerar värdepappersföretag skyldighet att rapportera uppgifter om transaktioner i finansiella instrument till behörig myndighet. Syftet med rapporteringen är att möjliggöra för tillsynsmyndigheter att upptäcka och utreda potentiella fall av marknadsmissbruk, öka transparensen och säkerställa finansmarknadernas integritet.

Tjänster

Om Partner Fondkommission

Partner Fondkommission är en ledande finansiell rådgivare som bistår med såväl kapitalmarknadstransaktioner, M&A och kapitalförvaltning. Från att resa kapital till tillväxtbolag, till att hjälpa förmögna privatpersoner med kapitalförvaltning, har vi etablerat oss som en "speaking partner" för företagare, entreprenörer och investerare.