Aktiemäkleri

Vi erbjuder förmögna privatpersoner, professionella investerare, företag och finansiella institutioner en snabb och flexibel exekveringstjänst för olika finansiella instrument.

Inom aktiemäkleriet fokuserar vi främst på transaktioner av större poster av finansiella instrument (s.k. Block Trades) på olika marknadsplatser.

Som en del av Partner Fondkommissions erbjudande inom Investment Banking så erbjuder vi förmögna privatpersoner, professionella investerare, företag och finansiella institutioner en snabb och flexibel exekveringstjänst för olika finansiella instrument. Inom aktiemäkleriet fokuserar vi främst på transaktioner av större poster av finansiella instrument (s.k. Block Trades) på olika marknadsplatser. Vårt team har en lång och bred erfarenhet av aktiemäkleri där vi mäklat aktieposter i flertalet små- och medelstora tillväxtbolag som är verksamma inom olika branscher.