Om Partner Fondkommission

Home Styrelse

 

Hans von Celsing, Ordförande – Invald 2013

Hans har lång erfarenhet av medicinteknikbranschen och har bland annat varit vice vd i Elekta och är General Partner i Neuro Ventures Capital L.P. i USA. Förutom engagemanget i Partner Fondkommisson AB sitter Hans i styrelsen i flera europeiska Life science-bolag bl.a. Mevioen Medical Systems – International Ltd och är styrelseordförande i Clinical Laser Thermia Systems AB (publ). 

 

Torben Oskarsson, VD och Ledamot – Invald 2007

Torben har arbetat i värdepappersbolag sedan 2001 med bl.a. förvaltning/aktiemäkleri och Corporate Finance. Torben har genomfört drygt 90 transaktioner inom ett flertal sektorer bl.a. börsnoteringar, bolagsförsäljningar, utköp, private placements och publika kapitalanskaffningar.

 

Vilhelm Schottenius, Ledamot – Invald 2008

Vilhelm arbetar, förutom med egna investeringar, med affärsutveckling och olika styrelseuppdrag. Han är bl.a. medgrundare till Björn Borg, Lunarworks (Lunarstorm) och Yellow Brand Protection. Övriga styrelseuppdrag: Nilörngruppen, RCL Holding, Vertiseit, Saddler, Golfstore Group och Regionbankstyrelsen i Handelsbanken Väst.

 

Kristoffer Lind, Ledamot – Invald 2016

Jur. kand med stor erfarenhet av kapitalförvaltning från bank och finans i Sverige och i utlandet. Tidigare VD och huvudägare i listade solenergibolaget PV Enterprise Sweden. Medgrundare till Partner Fondkommission. Har senaste åren startat och drivit en rad verksamheter inom IT, service och fastigheter. Idag huvudsakligen verksam i investmentbolaget Moiën Invest AB.

 

Klas Zetterman, Ledamot – Invald 2017

Civ.Ing. Klas är verkställande direktör för säkerhetskoncernen TCECUR Sweden AB (publ.). Han har en bred internationell erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag inom olika branscher som bl.a. kemi-, fordons-, bygg- och stålindustrin. Har även arbetat med företagsförvärv och försäljningar, venture capital samt strategisk rådgivning inom management.