Om Partner Fondkommission

Home Styrelse

Hans von Celsing, Ordförande – Invald 2013

Hans har lång erfarenhet av medicinteknikbranschen och har bland annat varit vice vd i Elekta och är General Partner i Neuro Ventures Capital L.P. i USA. Förutom engagemanget i Partner Fondkommisson AB sitter Hans i styrelsen i flera europeiska Life science-bolag bl.a. Gelexir Healthcare Ltd, Mevioen Medical Systems – International Ltd och Clinical Laser Thermia Systems AB

Torben Oskarsson, VD och Ledamot – Invald 2007

Torben har arbetat i värdepappersbolag sedan 2001 med bl.a. förvaltning/aktiemäkleri och Corporate Finance. Torben har genomfört drygt 60 transaktioner inom ett flertal sektorer bl.a. börsnoteringar, bolagsförsäljningar, utköp, private placements och publika kapitalanskaffningar.

Vilhelm Schottenius, Ledamot – Invald 2008

Vilhelm arbetar med affärsutveckling och olika styrelseuppdrag. Han är bl.a. medgrundare till Björn Borg och Lunarworks (Lunarstorm). Övriga styrelseuppdrag: Collector AB, Procurator AB, Ernströmgruppen AB, Nilörngruppen, RCL Holding och Handelsbankens Västra Regionbankstyrelse.

Kristoffer Lind, Ledamot – Invald 2016

Jur. kand med stor erfarenhet av kapitalförvaltning från bank och finans i Sverige och i utlandet. Tidigare VD och huvudägare i listade solenergibolaget PV Enterprise Sweden. Medgrundare till Partner Fondkommission. Har senaste åren startat och drivit en rad verksamheter inom IT, service och fastigheter. Idag huvudsakligen verksam i appbolaget Spamdrain och bostads- och fastighetsutveckling i Lysbostäder AB.

Klas Zetterman, Ledamot – Invald 2017

Civ.Ing. Klas är verksam inom den amerikanska koncernen Illinois Tool Works (ITW) som Vice President och General Manager. Han har en bred internationell erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag inom olika branscher som bl.a. kemi-, fordons-, bygg- och stålindustrin. Har även arbetat med företagsförvärv och försäljningar, venture capital samt strategisk rådgivning inom management.

Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link