Styrelse

Hans von Celsing

Ordförande (invald 2013)

Hans von Celsing har över 38 års erfarenhet av medicinteknikbranschen och har bland annat varit vice vd i Elekta och är General Partner i Neuro Ventures Capital L.P. i USA. Förutom engagemanget i Partner Fondkommisson AB sitter Hans i styrelsen i flera europeiska Life science-bolag bl.a. Mevioen Medical Systems – International Ltd och är styrelseordförande i Clinical Laser Thermia Systems AB (publ).

Torben Oskarsson

VD & ledamot (invald 2007)

Torben Oskarsson har mer än 22 års erfarenhet från värdepappersbolag med bl.a. Corporate Finance och aktiemäkleri. Torben har genomfört drygt 100 transaktioner inom ett flertal sektorer bl.a. börsnoteringar, bolagsförsäljningar, utköp, private placements och publika kapitalanskaffningar.

Vilhelm Schottenius

Ledamot (invald 2008)

Vilhelm Schottenius har över 36 års erfarenhet från egna investeringar, affärsutveckling och olika styrelseuppdrag. Han är bl.a. medgrundare till Björn Borg, Lunarworks (Lunarstorm) och Yellow Brand Protection. Övriga styrelseuppdrag: Nilörngruppen, RCL Holding, Vertiseit, Saddler, Golfstore Group och Regionbankstyrelsen i Handelsbanken Väst.

Kristoffer Lind

Ledamot (invald 2016)

Kristoffer Lind har över 28 års erfarenhet inom kapitalförvaltning från bank och finans i Sverige och i utlandet. Han är tidigare VD och huvudägare i listade solenergibolaget PV Enterprise Sweden samt medgrundare till Partner Fondkommission. Kristoffer har under de senaste åren startat och drivit en rad verksamheter inom IT, service och fastigheter och är idag huvudsakligen verksam i investmentbolaget Moiën Invest AB. Kristoffer har en Jur. kand från Lunds universitet.

Klas Zetterman

Ledamot (invald 2017)

Klas Zetterman är tidigare verkställande direktör för säkerhetskoncernen TCECUR Sweden AB (publ). Han har en bred internationell erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag inom olika branscher som bl.a. kemi-, fordons-, bygg- och stålindustrin. Klas har även arbetat med företagsförvärv och försäljningar, venture capital samt strategisk rådgivning inom management. Klas är Civ.Ing. från Kungliga Tekniska Högskolan.