Kapitalförvaltning

Välkommen till Partner Kapitalförvaltning!

Ditt resultat är vårt fokus

Partner Fondkommission erbjuder professionell kapitalförvaltning i såväl diskretionär som i rådgivande form. Vi hjälper dig och din familj med sparande och förmögenhetsplanering, oavsett om du är insatt och aktiv i ditt sparande, eller om du hellre låter oss göra jobbet. Förvaltningen utmärks av att vara kostnadseffektiv och transparent, med en hög grad av personlig service. Vi välkomnar därför de nya regleringar som håller på att förändra vår bransch i grunden. De innebär ett ännu starkare investerarskydd, vilket går helt i linje med vår övertygelse om en säker och trygg kapitalförvaltning.

I en digital värld där nya tekniska lösningar tar över allt mer, värdesätter vi den personliga interaktionen. De tekniska lösningar vi valt frigör tid för oss att fokusera på god förvaltning, service och konsultation. Vi arbetar aktivt med tillgångsallokering och kan utnyttja de komparativa fördelar vi har i egenskap av att vara en mindre aktör. Bedömningar kring strategier och portföljallokering kommuniceras löpande till våra kunder.

Vi har tillstånd från Finansinspektionen, och har kontor i Stockholm och Göteborg. Men var du än befinner dig så finns vi alltid nära dig när du behöver oss.

Expertis när det behövs eller trygg hjälp hela vägen

Vi erbjuder alltid personliga rådgivare med lång erfarenhet och djup kunskap om hur kapital bör placeras långsiktigt. Hos oss kan du välja att vara mer eller mindre aktiv, Vi hjälper dig på dina villkor.

Kapitalförvaltning – Trygg hjälp hela vägen

För dig som vill känna dig trygg med ditt sparande utan att själv vara så aktiv, så sätter vi tillsammans upp en personlig sparplan, och sedan tar vi hela ansvaret i ett så kallat diskretionärt förvaltningsuppdrag. Vi har förvaltare med bra historik och väl bearbetad investeringsmetodik, som jobbar aktivt för att du skall få en god riskjusterad avkastning på ditt kapital.

Investeringsrådgivning – Expertis när det behövs

Är du själv aktiv i dina placeringar och är beredd att ta en högre risk erbjuder vi investeringsrådgivning. Vi bjuder även in till Investerarträffar där du får träffa intressanta profiler inom t ex Finans och Makroekonomi. Du och din familj får möjlighet att delta i investeringar i nya intressanta entreprenörsdrivna bolag. Vi arrangerar också bolagsbesök i utvalda bolag.

Så här funkar det

1

Vi startar alltid med ett möte där vi gemensamt diskuterar hur ett samarbete kan se ut och vilka förväntningar du som kund har på oss.

2

Vi dokumenterar vad vi kommit överens om och gör en sammanfattning utifrån dina personliga förutsättningar och önskemål. Vi öppnar också en depå i ditt namn för det kapital som vi skall förvalta.

3

Du får sedan löpande information om hur ditt kapital förvaltas och utvecklas utan att vi överöser dig med information. Vi sitter också ned tillsammans för att gå igenom förvaltningen och diskutera eventuella förändringar.

Vårt erbjudande i korthet

  • En personlig rådgivare
  • Tillgång till utvalda förvaltare
  • Diskretionär förvaltning och/eller Rådgivande förvaltning
  • Möjlighet att delta i investeringar i nya, intressanta bolag
  • Tillgång till ett stort antal fonder och försäkringslösningar
  • Family office-tjänster där vi tillsammans skapar optimala förutsättningar för just din familjs ekonomi och behov
  • Juridisk rådgivning, skatterådgivning, arvsplanering m.m.
  • Företagsrådgivning inför köp och försäljning