Certified Adviser & Mentor

Partner Fondkommission är licensierad Certified Adviser och Mentor

Vi hjälper bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market (First North) och Nordic Growth Market (NGM) med att övervaka så att bolaget lever upp till First Norths och NGMs regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Certified Adviser - Nasdaq

För bolag som är noterade eller önskar noteras på Nasdaq First North Growth Market krävs en Certified Adviser som är godkänd av Nasdaq. Rollen som Certified Adviser innebär att vägleda och stödja företaget under noteringsprocessen samt säkerställa efter noteringen att bolaget följer tillämpliga lagar och regler för noterade bolag.

Klicka här för mer information om Nasdaq First North Growth Market

Partner Fondkommission är licensierad Certified Adviser för nedanstående bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market:

Agtira AB

Diadrom Holding AB

Klimator AB

Norditek Group AB

Northbaze Group AB

Pharmiva AB

Sweden BuyersClub AB

Mentor - NGM

För bolag som önskar noteras på Nordic Growth Market Nordic SME kräver handelsplatsen att företag anlitar en kvalificerad rådgivare som är godkänd av dem. Nordic SME är till för små- och medelstora företag (SME-företag) som befinner sig i en snabb tillväxtfas och strävar efter att ta nästa steg genom att bli noterade.

Som Mentor har man en viktig roll i att vägleda och stödja företaget genom hela noteringsprocessen. Dessutom är det Mentorns ansvar att kontinuerligt guida företaget och säkerställa att det följer alla gällande lagar och regler för noterade bolag efter noteringen. Som Mentor strävar Partner Fondkommission efter att etablera en nära och professionell samarbetsrelation för att på bästa sätt stödja ert företag. Vår främsta målsättning är att erbjuda expertis och vägledning av högsta kvalitet för att hjälpa er att nå era mål.

Klicka här för mer information om Nordic Growth Market Nordic SME