Emissionstjänster

Emissionstjänster

Vi bistår bolag med kvalificerad kompetens och rådgivning under hela processen inför och under en emission eller annan bolagshändelse. Dessutom kan vi som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear erbjuda administrativa emissionstjänster. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur våra tjänster går till och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Emissionstjänster

• Anslutning av bolag till Euroclear
• Företrädesemissioner
• Riktade emissioner
• Förvärvstransaktioner (kontant/apport)
• Teckningsoptionsprogram
• Konvertibelprogram
• Påkallning av optioner/konvertibler