279 MSEK

ES Energy Save

Partner Fondkommission agerade Joint Bookrunner och Co-Lead Manager när ES Energy Save genomförde en riktad nyemission och en block trade om totalt cirka 279 MSEK

ES Energy Save Holding AB (publ) (”Energy Save” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 737 451 B-aktier till en teckningskurs om 205 SEK per B-aktie och därigenom tillförts cirka 151,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade nyemissionen riktades till ett begränsat antal institutionella investerare, bland andra Nordea Småbolagsfond Norden, Handelsbanken Fonder, Didner & Gerge Fonder AB, Fondita, Ålandsbanken Fonder, Swedbank Robur, Carnegie Fonder och Sniptind. Vidare genomfördes även en block trade i samband med den riktade nyemisssionen där huvudägare och grundare i Bolaget avyttrade sammanlagt 622 011 B-aktier om totalt cirka 127,5 MSEK till tecknarna i den riktade nyemissionen. Partner Fondkommission agerade Joint Bookrunner och Co-Lead Manager i samband med transaktionerna.

Om ES Energy
ES Energy Save är ett teknikbolag inriktade mot energisektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av värmepumpsteknik. Tekniken baseras på den egenutvecklade plattformen och levereras både som kompletta helhetslösningar samt som plug-in för olika tillfälliga installationer. Produkterna och tillhörande system används för uppvärmning av villor, samt större kommersiella fastigheter. Verksamhet innehas på global nivå, med störst verksamhet inom den europeiska marknaden.

Vill du veta mer?

Torben Oskarsson

CEO & Partner

Insights

Fredrik Sävenstrand

VD
ES Energy Save

"Partner Fondkommissions vägledning hjälpte oss att nå ut till rätt investerare för att säkra en framgångsrik expansion”

"Partner Fondkommissions vägledning hjälpte oss att nå ut till rätt investerare för att säkra en framgångsrik expansion”

Genom att samarbeta med Partner Fondkommission kunde vi effektivt nå strategiska investerare och skapa en bra grund för att expandera vår verksamhet och uppnå våra tillväxtmål. De var tillgängliga och stöttande under hela processen och tack vare deras vägledning och expertis har vi framgångsrikt kunnat etablera kontakt med investerare och säkra det kapital som krävs för att fullfölja vår plan.

Om Partner Fondkommission

Partner Fondkommission är en ledande finansiell rådgivare som bistår med såväl kapitalmarknadstransaktioner, M&A och kapitalförvaltning. Från att resa kapital till tillväxtbolag, till att hjälpa förmögna privatpersoner med kapitalförvaltning, har vi etablerat oss som en "speaking partner" för företagare, entreprenörer och investerare.