Office Manager

Carina Karlberg

Carina Karlberg har 30 års erfarenhet från bank och finans, företrädesvis inom värdepappersområdet. Senast kommer Carina från SEB där hon huvudsakligen arbetat inom Private Banking.

Team