Partner Fondkommission

Vi erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

Home Pågående erbjudanden

Pågående erbjudanden

Anmälan om teckning av aktier i Spacett AB

Anmälningsperiod: 24 november - 8 december 2021