Administrative Manager

Jonas Borrfors

Jonas Borrfors har mer än 37 års erfarenhet inom finansbranschen på varierande positioner inom såväl som utom Sveriges gränser.

Team