Corporate Sales

Harald Bydén

Harald Bydén har erfarenhet från Erik Penser Bank där han jobbat i liknande roll. Han har tidigare jobbat med prospektbearbetning samt försäljning. Harald studerar för närvarande till en BSc i Företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Team