Senior Associate

Christian Avenäs

Christian Avenäs har över 15 års erfarenhet från den finansiella sektorn med fokus på Corporate Finance och handel med värdepapper. Tidigare på bl.a. Redeye, Nordic Securities och Jarl Securities, senast Spotlight Stock Market.

Team