Om oss

Vår verksamhet

Partner Fondkommission är en ledande finansiell rådgivare som bistår med såväl kapitalmarknadstransaktioner, M&A och kapitalförvaltning. Från att resa kapital till tillväxtbolag, till att hjälpa förmögna privatpersoner med kapitalförvaltning, har vi etablerat oss som en "speaking partner" för företagare, entreprenörer och investerare.

Partner Fondkommission är en ledande finansiell rådgivare som verkar på den nordiska marknaden med fokus på entreprenörledda små- och medelstora företag och deras ägare. Vi är en oberoende rådgivare med erfarenheter från ett stort antal transaktioner i samband med aktiemäkleri, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner, förvärv och försäljningar. Vi bistår med traditionell företagsfinansiering samt tillgångsförvaltning. En stor del av den ekonomiska tillväxten och förmögenhetsskapandet i Europa kommer nu från entreprenörer. Detta har skapat en efterfrågan på investmentbanker som är dedikerade till deras unika behov. Det var naturligt för Partner Fondkommission att fokusera på entreprenörer, och det har belönats med stadig tillväxt sedan starten 2007.

”Vi är ett partnerägt företag, och alla partners har lång erfarenhet inom finanssektorn”, säger medgrundare och vd Torben Oskarsson. ”Vi är själva entreprenörer och förstår vad entreprenörer går igenom, från aktiemarknadstransaktioner till förvärv & fusioner och investering av sin förmögenhet. Vi är på deras sida.”

Vi har arbetat med såväl noterade, privata som statsägda företag innefattande bland annat fastighetsbolag, Life Science-bolag, tillverkande industribolag, energibolag, kompetensintensiva tjänsteföretag och techbolag. Vårt team har lång erfarenhet från både köp- och säljsidan både som ägare/förvärvare och rådgivare. Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder för att löpande vara deras rådgivare och alltid finnas till hands som en ”speaking partner”.

Vårt team har lång branscherfarenhet med ett brett nationellt och internationellt nätverk med såväl kunder som investerare.