14 april

Makroekonomiskt nuläge & utsikter

Om ränteutveckling, inflation & ekonomiska utsikter

I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet såsom räntehöjningar, inflation, geopolitiska spänningar och övriga globala utmaningar, står vi inför svårigheter när det gäller att skapa en klar bild av nuet och försöka blicka in i framtida utfall. Torgny Krook från Partner Fondkommission, erbjuder sin omfattande kunskap och insikter om den aktuella situationen. Med djup erfarenhet analyserar han världsläget, samt situationen i Sverige. Han presenterar olika scenarier och ger insiktsfulla perspektiv om hur dessa förhållanden kan utvecklas.

Tjänster

Om Partner Fondkommission

Partner Fondkommission är en ledande finansiell rådgivare som bistår med såväl kapitalmarknadstransaktioner, M&A och kapitalförvaltning. Från att resa kapital till tillväxtbolag, till att hjälpa förmögna privatpersoner med kapitalförvaltning, har vi etablerat oss som en "speaking partner" för företagare, entreprenörer och investerare.