Klagomål och reklamationer

Partner eftersträvar att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du som kund skulle vara missnöjd med hanteringen av den tjänst du erhållit av Partner är det mycket viktigt att du omgående kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du bör i första hand vända dig till den medarbetare som haft hand om ditt ärende inom Partner.

Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår klagomålsansvarige. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation du tillhanda har i uppdraget, t ex. avräkningsnotor, anteckningar m.m. Partners ambition är att behandla och återkomma angående klagomålet inom 14 arbetsdagar.

Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden. Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden.

Harvest Advokatbyrå KB

Klagomål – Partner Fondkommission AB

Att. Björn Wendleby

Hamngatan 15, 103 89 Stockholm

Alternativt, e-post bjorn.wendleby@harvestadvokat.se