Om Partner Fondkommission

Home Verksamheten

VÅR VERKSAMHET

 

Partner Fondkommission erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

 

Partner Fondkommission verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden med fokus på transaktioner i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Vi är en oberoende rådgivare med erfarenheter från ett stort antal transaktioner i samband med aktiemäkleri, kapitalanskaffningar, noteringar, förvärv och försäljningar. Vi har erfarenhet från branscher innefattande bland annat fastighetsbolag, Life Science-bolag, tillverkande industribolag, energibolag, kompetensintensiva tjänsteföretag och IT-bolag.

 

Vi har arbetat med såväl noterade, privata som statsägda företag. Våra medarbetare har erfarenheter från både köp- och säljsidan både som ägare/förvärvare och rådgivare. Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder för att löpande vara deras rådgivare och alltid finnas till hand som ett bollplank.

 

Våra medarbetare har lång branscherfarenhet med ett brett nationellt och internationellt kontaktnät med såväl kunder som investerare.