Om Partner Fondkommission

Home Verksamheten

VÅR VERKSAMHET

 

Partner Fondkommission erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

 

Partner Fondkommission verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden med fokus på transaktioner i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Vi är en oberoende rådgivare med erfarenheter från ett stort antal transaktioner i samband med aktiemäkleri, kapitalanskaffningar, noteringar, förvärv och försäljningar. Vi har erfarenhet från branscher innefattande bland annat fastighetsbolag, Life Science-bolag, tillverkande industribolag, energibolag, kompetensintensiva tjänsteföretag och IT-bolag.

 

Vi har arbetat med såväl noterade, privata som statsägda företag. Våra medarbetare har erfarenheter från både köp- och säljsidan både som ägare/förvärvare och rådgivare. Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder för att löpande vara deras rådgivare och alltid finnas till hand som ett bollplank.

 

Våra medarbetare har lång branscherfarenhet med ett brett nationellt och internationellt kontaktnät med såväl kunder som investerare.

Pågående erbjudande

Vertiseit AB (publ) - Noteras på First North

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande Software as a Service – (SaaS) plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

För att främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt har Vertiseit AB (publ) och de Säljande aktieägarna beslutat att genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier.

Teckningsperiod: 6 -17 maj

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till Vertiseits hemsida:  
Läs mer om erbjudandet
close-link