Teckningsperioden i S2Medical AB (publ) inleds inför notering på Nasdaq First North

S2Medical AB (publ) (”S2M” eller ”Bolaget”) har blivit godkända för notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North, villkorat av att bland annat spridningskravet uppfylls. Från och med idag måndagen den 5 november 2018 är aktieteckningen öppen för anställda i Bolaget, allmänheten och institutionella investerare.

Inför noteringen genomför S2M en spridningsemission riktad till anställda, allmänheten och institutionella investerare om högst 2 759 000 B-aktier, motsvarande 40,0 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 20,6 MSEK inhämtats. Teckningsperioden pågår mellan den 5 – 16 november 2018.

Det innovativa medicintekniska Bolagets CEO, Petter Sivlér, ser fram emot noteringen som är planerad att genomföras i slutet av november och är glad över att S2M nu godkänts för notering på Nasdaq First North.

– Detta är en milstolpe för S2M! Det är glädjande att vi ser ett så stort intresse för Bolaget och den noteringsemission som öppnar för aktieteckning den 5 november. Hälften av emissionen är redan på plats genom teckningsförbindelser. Vi går nu in i nästa fas, växlar upp, och noteringen på Nasdaq First North blir plattformen för detta, säger Petter Sivlér.

Innovativt bolag med mål att revolutionera sårläkning

S2M grundades 2013 och är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat produkter inom hela sårläkningsprocessen, från debridering och granulering till re-epitelisering. Det vill säga, produkter för den inledande fasen av ett sårs läkningsprocess till slutet, då såret är fullständigt läkt. S2M har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.

Minskar både lidande och sjukvårdskostnader

Lidandet och kostnaderna är vid traditionell vård av kroniska sår till stor grad hänförliga till omläggningar (ofta 3-4 gånger per vecka), där varje omläggning skapar lidande och riskerar att försena läkningen. Då behovet av förbandsbyte nästintill elimineras med hjälp av Bolagets produkter, innebär det både en ökad livskvalitet för sårpatienter och kan medföra stora kostnadsbesparingar för sjukvården.

S2M bedömer att potentialen för Bolagets produkter är stor, framförallt i Mellanöstern där användandet av hud från grisar eller avlidna donatorer inte anses etiskt eller religiöst acceptabelt. S2M:s produkter baserade på eiratex®-teknologin är kliniskt bevisade som substitut till människo- och djurhud inom brännskadevård.

Etablerat internationellt försäljningsnätverk på en växande marknad

Bolaget har byggt upp starka relationer och ett väletablerat nätverk av distributörer som i kombination med egna marknads- och försäljningsenheter, utgör en stark kommersiell plattform för att leverera Bolagets medicintekniska produkter för sårläkning. S2M:s produkter baserade på eiratex®-teknologin är CE-märkta och får marknadsföras inom EU-regionen och i Turkiet. Bolaget har erhållit myndighetsgodkännanden för åtta marknader utanför Europa och har pågående registreringsprocesser för ytterligare 12 marknader.

Sårrelaterade kostnader uppskattas till 2–4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget och siffran beräknas stiga i takt med ökande andel äldre inom befolkningen samt en ökad andel personer med diabetes. Enligt Bolaget kan patienter inom traditionell vård många gånger erhålla sårvård under flera år utan att adekvat behandling sätts in med följden att såren inte läks. Med hjälp av användandet av S2M:s produkter kan läkningsprocessen effektiviseras och därmed resultera i stora kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvården.

Notering på Nasdaq First North

Teckningskurs: 14,50 SEK per B-aktie
Teckningsperiod: 5 – 16 november 2018
Emissionsvolym: 40,0 MSEK
Teckningsåtaganden: 20,6 MSEK, motsvarande 51,4 procent av erbjudandet
Första dag för handel: 28 november 2018

Investerarpresentationer

I samband med erbjudandet anordnar Bolaget investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg. Bolagets CEO, Petter Sivlér och COO, Mårten Skog kommer att presentera Bolaget och dess verksamhet.

Följande presentationer kommer att hållas:

Stockholm
Tid: 8 november 2018, kl. 17.00.
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
Anmälan: Anmälan till presentationen sker genom mail på info@partnerfk.se eller på telefon 031-761 22 30.

Göteborg – Stora aktiedagen
Tid: 12 november 2018, kl. 10.50.
Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 8.
Anmälan: Anmälan sker via www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.

Fullständig information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:

S2Medical AB (publ): www.s2m.se/investor-relations
Partner Fondkommission AB. www.partnerfk.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.