Senior Relationship Manager

David Cannier

David Cannier har mer än 20 års erfarenhet inom svensk kapitalmarknad. David har haft tidigare befattningar som aktiemäklare och kapitalförvaltare på bl.a. E. Öhman J:r Fondkommission AB och Hagströmer & Qviberg AB och kommer närmast från Pensum Kapitalförvaltning. David har en Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet.

Team