Om Partner Fondkommission

Home Team

Torben Oskarsson VD – Partner

Torben har arbetat i värdepappersbolag sedan 2001 med bl.a. förvaltning/aktiemäkleri och Corporate Finance. Torben har genomfört drygt 80 transaktioner inom ett flertal sektorer bl.a. börsnoteringar, bolagsförsäljningar, utköp, private placements och publika kapitalanskaffningar.

Patrik Gransäter – Partner

Patrik Gransäter har 25 års erfarenhet som mäklare förvaltare och investerare. Patrik var med och startade Hagströmer & Qviberg, Speed Ventures, Öhman Luxembourg. VD för Remium 2008-2011. Senast grundare av Gransäter & Partners Fondkommission numera Birger Jarl Fondkommission.

Richard Bagge – Partner

Civilekonom från HHS med 25 års erfarenhet inom svensk kapitalmarknad varav 10 år på Aros Fondkommission. Dessförinnan var han 6 år i Japan och Hong Kong för Atlas Copco och Electrolux. Har jobbat som mäklare, analytiker och med corporate finance. Kommer närmast från Gransäter & Partners.

Magnus Nylén – Partner

Magnus har 28 års erfarenhet från aktiemarknaden och kommer senast på RBS där han var ansvarig för aktiehandeln. Innan dess var Magnus ansvarig för utländska aktier på Alfred Berg Fondkommission. Magnus började sin karriär på Götabanken Fondkommission 1986 och har därefter arbetat som mäklare på HSBC, Enskilda Securities och Aros Fondkommission.

Olof Werner – Director

Olof har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Olof har en bered erfarenhet från Banking, M&AIPO´s, strukturerad finansiering och försäkringsverksamhet i Norden. Olof är civilekonom från Göteborgs Handelshögskola, Olof har arbetat i Merkantil Leasing, Storebrand, Manufacturers Hanover Bank, PWC Corporate Finance, Nordea CIB och Commercial Banking.