Partner Fondkommission

Vi erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

Om Bolaget

LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp. LC-Tec har också produkter för mikroskop och lasersvetsar.

 

Bolaget har 30 registrerade patent och därigenom en unik teknik som är möjlig att använda i många olika produkter och marknader. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar. Ljuset som flödar igenom dem kan kontrolleras elektriskt. Ett tunt lager av flytande kristaller, endast några få tusendels millimeter tjockt, innesluts mellan två substrat med olika funktionella lager, bland annat ett genomskinligt elektriskt ledande skikt.

 

LC-Tec har ett stort antal prototyper ute hos diverse kunder. Bolaget har redan samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt. Vidare sker regelbundna leveranser till ett flertal ledande kameratillverkare. Det är bolagets bedömning att dessa kunder kommer medföra stor uppsida i form av en ökad försäljning när ordinarie leveranser av bolagets produkter till dem påbörjas. Bolaget bedömer att man till dessa kunder kommer kunna leverera förhållandevis stora volymer. Bolagets omsättning växte med 23 procent och landade på 20,2 MSEK för 2021.

 

Marknadstrenderna är tydliga: marknaden för Augmented Reality håller på att utvecklas, växer stadigt och förväntas enligt bolaget fortsätta stiga framgent. Mellan år 2021 och 2025 förväntas marknaden för AR och VR-teknologi växa med en CAGR om 17 procent, från cirka 51 MdSEK till cirka 97 MdSEK under 2025.

 

Bolaget tar nu nya kliv mot bakgrund av de möjligheter som tillväxten på marknaden erbjuder. Under 2021 fattades beslutet att lansera ett investeringsprogram för att investera i en ny produktionskapacitet i syfte att öka precisionen i de optiska modulatorerna. Genom ökad precision i de optiska modulatorerna skapas goda förutsättningar för att öka omsättningen ytterligare i enlighet med bolagets tillväxtplaner. Den nya produktionskapaciteten förväntas tillföra ökad konkurrenskraft, ökade marginaler, nya intäktsströmmar och en starkare positionering mot partners.

 

Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Endast hela units kan tecknas (dvs. inga fraktioner).

 

Teckningskurs
4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesrättsemissionen med företrädesrätt
4 maj 2022.

 

Teckningsperiod
6 maj 2022 – 20 maj 2022.

 

Handel med uniträtter
6 maj 2022 – 17 maj 2022.