Partner Fondkommission

Vi erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

Home Pågående erbjudanden JS Security Technologies Group

Om Bolaget

JS Security bildades 2019 och är en cybersäkerhetskoncern med spetskompetens inom informations- samt datasäkerhet. Bolagets tjänster är baserade på decentraliserad lagring av information, filer och data, vilket gör att information, filer och data blir i det närmaste oåtkomlig för obehöriga.

 

Efter en intensiv utvecklingsfas har JS Security nyligen lanserat två tjänster kommersiellt; Security-as-a-Service (”Apex”) och Infrastructure-as-a-Service (”Anolyx”). Apex är en plattform som möjliggör för användaren att snabbt, säkert och integritetsskyddat lagra filer samt data i en decentraliserad lagringsmiljö. Anolyx är en tjänst riktad mot datacenter och större företag med egna system och egen serverlagring som syftar till att ge en stabil och säker decentraliserad lagringsinfrastruktur för att höja säkerhetsnivån. JS Security planerar att bygga upp en säljstruktur för att nå ut med Apex och Anolyx till så många kunder som möjligt.

 

För att säkerställa tillräckligt med rörelsekapital för att bygga upp en säljstruktur för Apex och Anolyx, samt för att kunna fortsätta utvecklingsarbetet, genomför Bolaget nu en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK.

 

Teckningskurs: 1,30 SEK per aktie
Teckningsperiod: 13 – 28 juni 2022
Erbjudandets storlek: 6 890 436 aktier
Betalning av likvid: Enligt anvisning på avräkningsnota

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 juni 2022 erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,3 kronor per aktie.