Våra tjänster

Home Övriga tjänster

Som en del av ECM– eller M&A-uppdrag utför vi normalt många olika delmoment såsom värderingar, strategisk rådgivning samt rådgivning beträffande kapitalstrukturer. Dessa tjänster kan också utföras som separata uppdrag. Som en oberoende aktör, fristående från banker och revisionsbolag har vi en särskild funktion att fylla inom dessa områden. Precis som vid utförandet av andra tjänster strävar vi efter att ta ett helhetsansvar för processen och ta så lite av kundens resurser som möjligt i anspråk.

Övriga tjänster vi utför innefattar:

  • Strategisk rådgivning
  • Värderingar
  • Rådgivning beträffande ägar/kapitalstruktur
  • Utformande av incitamentsprogram inklusive aktier konvertibler och optioner
  • Fairness opinion
Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link