Våra tjänster

Home Övriga tjänster

Som en del av ECM– eller M&A-uppdrag utför vi normalt många olika delmoment såsom värderingar, strategisk rådgivning samt rådgivning beträffande kapitalstrukturer. Dessa tjänster kan också utföras som separata uppdrag. Som en oberoende aktör, fristående från banker och revisionsbolag har vi en särskild funktion att fylla inom dessa områden. Precis som vid utförandet av andra tjänster strävar vi efter att ta ett helhetsansvar för processen och ta så lite av kundens resurser som möjligt i anspråk.

Övriga tjänster vi utför innefattar:

  • Strategisk rådgivning
  • Värderingar
  • Rådgivning beträffande ägar/kapitalstruktur
  • Utformande av incitamentsprogram inklusive aktier konvertibler och optioner
  • Fairness opinion
Pågående erbjudande

Vertiseit AB (publ) - Noteras på First North

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande Software as a Service – (SaaS) plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

För att främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt har Vertiseit AB (publ) och de Säljande aktieägarna beslutat att genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier.

Teckningsperiod: 6 -17 maj

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till Vertiseits hemsida:  
Läs mer om erbjudandet
close-link