Våra tjänster

Home Övriga tjänster

Som en del av ECM– eller M&A-uppdrag utför vi normalt många olika delmoment såsom värderingar, strategisk rådgivning samt rådgivning beträffande kapitalstrukturer. Dessa tjänster kan också utföras som separata uppdrag. Som en oberoende aktör, fristående från banker och revisionsbolag har vi en särskild funktion att fylla inom dessa områden. Precis som vid utförandet av andra tjänster strävar vi efter att ta ett helhetsansvar för processen och ta så lite av kundens resurser som möjligt i anspråk.

Övriga tjänster vi utför innefattar:

  • Strategisk rådgivning
  • Värderingar
  • Rådgivning beträffande ägar/kapitalstruktur
  • Utformande av incitamentsprogram inklusive aktier konvertibler och optioner
  • Fairness opinion