Norditek Groups erbjudande övertecknat till 450 procent

Intresset för att investera i miljöteknikbolaget Norditek Group var mycket stort. Erbjudandet av aktier i bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 450 procent och totalt inkom teckningar från drygt 4300 investerare. Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 10 november 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.