Nordic Asia Investment Group noteras på First North

Erbjudandet består av nyemitterade B-aktier och uppgår till 200 Mkr. 50 procent av erbjudandet har säkerställts i form av teckningsåtagande från bland annat Kari Stadigh tidigare, koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf, och Knil med VD Martin Julander.

Med god lokal kännedom, ett lokalt team på plats i Shanghai och en nordisk investmentbolagsmodell investerar Nordic Asia i mindre och medelstora noterade bolag, med huvudfokus på den snabbväxande inhemska konsumtionsmarknaden i Kina. Kinas andel av den globala BNP-tillväxten uppgår till 30 procent och Kinas ekonomi förutspås överta USA:s plats som världens största ekonomi senast 2030.

Anmälningsperiod: 23 november – 6 december 2021

Prospekt

Klicka här för att ladda ner PDF

Teckningsanmälan

Klicka här för att ladda ner PDF

Teckna online med BankID

Länk till teckning via bank ID.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

För mer info: https://nordicasiagroup.com/ipo