NITRO GAMES GENOMFÖR NYEMISSION

Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare och bookrunner i Nitro Games Oyjs (”Nitro Games” eller ”Bolaget”), listat på Nasdaq First North Stockholm i samband med Bolagets riktade nyemission om 47,4 miljoner SEK till ett mindre antal institutionella och professionella investerare. De största investerarna i emissionen är Ludvig Strigeus, Jasperus S.A., Swedbank Robur Ny Teknik, Allba Holding och Iskossala/Rollén. Den riktade emissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma som kommer hållas 24 oktober 2018. Smartius Oy har varit legal rådgivare i samband med emissionen.