Finepart genomför säkerställd företrädesemission

Sammanfattning av företrädesemissionen

Finepart Sweden AB är verksamma inom mikrovattenskärning och har de senaste åren etablerat sig på marknaden som en av de mest framstående aktörerna med lösningar för att utföra komplexa skärningsarbeten i en stor mängd applikationer. Bolaget har framgångsrikt byggt kundrelationer med välkända aktörer inom flertal branscher. Exempel på stora internationella företag som använder sig av Fineparts teknik är SKF, Hublot, Google och Apple.

Bolaget är nu redo för nästa steg och kommer att utveckla den kommersiella organisationen för att marknadsföra bolagets produkter i större utsträckning. Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation förstärks och bolaget avser öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett utvidgat internationellt distributörsnätverk.

För att finansiera expansionen genomför nu Finepart en företrädesemission om 13,6 MSEK som är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Allmänheten inbjuds att teckna aktier.

Teckningsperiod: 28 februari – 13 mars 2020.

Teckningskurs: 2,10 SEK per aktie.

Nedan är länk till memorandum:

Informationsmemorandum

Nedan är länk till anmälningssedel av aktier utan företräde:

Anmälningssedel utan företräde