Kundinformation

Home Kundkategorisering

Partner Fondkommissions kunder kategoriseras som icke professionella kunder om inte annat överenskommes med PFK. Mer information om  kundkategorier samt byte av kundkategori finner ni i dokumentet nedan.

Som icke-professionell kund omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen, vilket innebär att Partner Fondkommission bl.a. ska informera kunden om finansiella instrument och riskerna med dessa samt att PFK ska bedöma om bolagets tjänster är passande för kunden.

Vid utförande och vidarebefordran av order på kundens eget initiativ angående s.k. okomplicerade finansiella instrument gör PFK ingen bedömning huruvida tjänsten är passande för kunden. Information om investeringar i aktier och de risker som är förenade med dessa finner ni under ”Risker” på denna hemsida.

Information om kundkategorisering

Pågående erbjudande

Vertiseit AB (publ) - Noteras på First North

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande Software as a Service – (SaaS) plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

För att främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt har Vertiseit AB (publ) och de Säljande aktieägarna beslutat att genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier.

Teckningsperiod: 6 -17 maj

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till Vertiseits hemsida:  
Läs mer om erbjudandet
close-link