Kundinformation

Home Kundkategorisering

Partner Fondkommissions kunder kategoriseras som icke professionella kunder om inte annat överenskommes med PFK. Mer information om  kundkategorier samt byte av kundkategori finner ni i dokumentet nedan.

Som icke-professionell kund omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen, vilket innebär att Partner Fondkommission bl.a. ska informera kunden om finansiella instrument och riskerna med dessa samt att PFK ska bedöma om bolagets tjänster är passande för kunden.

Vid utförande och vidarebefordran av order på kundens eget initiativ angående s.k. okomplicerade finansiella instrument gör PFK ingen bedömning huruvida tjänsten är passande för kunden. Information om investeringar i aktier och de risker som är förenade med dessa finner ni under ”Risker” på denna hemsida.

Information om kundkategorisering