Kontakt

Home Klagomål

Företagets hantering vid Klagomål och reklamation

Partner Fondkommission eftersträvar att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du som kund skulle vara missnöjd med hanteringen av den tjänst du erhållit av PFK är det mycket vikigt att du omgående kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du bör i första hand vända dig till den medarbetare som haft hand om ditt ärende inom PFK. Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår klagomålsansvarig. Handläggnigen av ärendet underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation du tillhanda har i uppdraget, t ex. avräkningsnotor, anteckningar m.m. PFK vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden.

Kontakt för klagomål

Partner Fondkommission
Att. Klagomål
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Alternativt, fax 031-711 11 20 eller e-post: info@partnerfk.se märk ärendet ”Klagomål”.
Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link