Partner Fondkommission

Vi erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

Home Klagomål och reklamationer

Partner eftersträvar att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du som kund skulle vara missnöjd med hanteringen av den tjänst du erhållit av Partner är det mycket viktigt att du omgående kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du bör i första hand vända dig till den medarbetare som haft hand om ditt ärende inom Partner.

Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår klagomålsansvarige. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation du tillhanda har i uppdraget, t ex. avräkningsnotor, anteckningar m.m. Partners ambition är att behandla och återkomma angående klagomålet inom 14 arbetsdagar.

Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden. Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden.

Harvest Advokatbyrå KB

Klagomål – Partner Fondkommission AB

Att. Björn Wendleby

Hamngatan 15, 103 89 Stockholm

Alternativt, e-post bjorn.wendleby@harvestadvokat.se

Pågående erbjudande

Vertiseit AB (publ) - Noteras på First North

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande Software as a Service – (SaaS) plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

För att främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt har Vertiseit AB (publ) och de Säljande aktieägarna beslutat att genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier.

Teckningsperiod: 6 -17 maj

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till Vertiseits hemsida:  
Läs mer om erbjudandet
close-link