Våra tjänster

Home Kapitalmarknadstjänster (ECM)

Inom de kapitalmarknadstjänster (Equity Capital Markets, ECM) vi erbjuder bistår vi med att genomföra privata och publika transaktioner på marknaden. Vi har betydande erfarenheter från noteringar på olika marknadsplatser samt privata och publika anskaffningar. Vår mångsidiga erfarenhet, ett väl fungerande nationellt och internationellt nätverk och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i transaktionen samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet ECM:

  • Börsintroduktioner
  • Riktade emissioner
  • Företrädesemissioner
  • Private placements
Pågående erbjudande

Vertiseit AB (publ) - Noteras på First North

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande Software as a Service – (SaaS) plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

För att främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt har Vertiseit AB (publ) och de Säljande aktieägarna beslutat att genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier.

Teckningsperiod: 6 -17 maj

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till Vertiseits hemsida:  
Läs mer om erbjudandet
close-link