Våra tjänster

Home Kapitalmarknadstjänster (ECM)

Inom de kapitalmarknadstjänster (Equity Capital Markets, ECM) vi erbjuder bistår vi med att genomföra privata och publika transaktioner på marknaden. Vi har betydande erfarenheter från noteringar på olika marknadsplatser samt privata och publika anskaffningar. Vår mångsidiga erfarenhet, ett väl fungerande nationellt och internationellt nätverk och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i transaktionen samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet ECM:

  • Börsintroduktioner
  • Riktade emissioner
  • Företrädesemissioner
  • Private placements