Våra tjänster

Home Kapitalmarknadstjänster (ECM)

Inom de kapitalmarknadstjänster (Equity Capital Markets, ECM) vi erbjuder bistår vi med att genomföra privata och publika transaktioner på marknaden. Vi har betydande erfarenheter från noteringar på olika marknadsplatser samt privata och publika anskaffningar. Vår mångsidiga erfarenhet, ett väl fungerande nationellt och internationellt nätverk och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i transaktionen samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet ECM:

  • Börsintroduktioner
  • Riktade emissioner
  • Företrädesemissioner
  • Private placements
Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link