Våra tjänster

Home Förvärv, försäljningar & Samgående (M&A)

Vare sig våra kunder planerar förvärv, fusion eller avyttring fokuserar Partner Fondkommission på att göra processen så smidig som möjligt. Kunden förväntar sig en lönsam affär med rätt motpart och det har vi tagit fasta på. Tack vare mångsidig erfarenhet i branschen, ett väl fungerande nationellt och internationellt kontaktnät och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i affären samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet:

  • Förvärv
  • Avyttringar
  • Samgående
  • Publika bud & utköp
  • Omstruktureringar
Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link