Våra tjänster

Home Förvärv, försäljningar & Samgående (M&A)

Vare sig våra kunder planerar förvärv, fusion eller avyttring fokuserar Partner Fondkommission på att göra processen så smidig som möjligt. Kunden förväntar sig en lönsam affär med rätt motpart och det har vi tagit fasta på. Tack vare mångsidig erfarenhet i branschen, ett väl fungerande nationellt och internationellt kontaktnät och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i affären samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

 

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet:

  • Förvärv
  • Avyttringar
  • Samgående
  • Publika bud & utköp
  • Omstruktureringar