Erbjudandet av aktier i Nordic Asia Investment Group övertecknades

Erbjudandet av aktier i Nordic Asia Investment Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market övertecknades och totalt inkom teckningar från drygt 3000 investerare. Erbjudandepriset har fastställts till 8,05 kr per B-aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie utan rabatt eller premie, per den 6 december 2022. Handeln i bolagets aktier förväntas inledas den 16 december 2021.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.