Enorama Pharma AB genomför riktad nyemission

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med Enorama Pharma AB:s riktade nyemission om 15,0 MSEK. Enorama Pharma AB:s affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label. Enorama Pharma AB är listade på Nasdaq First North.