Våra tjänster

Home Emissionsadministration EI/KI

Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut (EI) och kontoförande institut (KI) i Euroclear Sweden AB (fd VPC). PFK erbjuder kvalificerad rådgivning genom hela processen i samband med emissioner och liknande bolagshändelser.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet EI/KI:

  • Anslutning av bolag till Euroclear Sweden AB
  • Företrädesemissioner
  • Riktade emissioner
  • Förvärvstransaktioner (kontant/apport)
  • Teckningsoptionsprogram
  • Konvertibelprogram
  • Påkallning av optioner/konvertibler
Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link