Våra tjänster

Home Emissionsadministration EI/KI

Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut (EI) och kontoförande institut (KI) i Euroclear Sweden AB (fd VPC). PFK erbjuder kvalificerad rådgivning genom hela processen i samband med emissioner och liknande bolagshändelser.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet EI/KI:

  • Anslutning av bolag till Euroclear Sweden AB
  • Företrädesemissioner
  • Riktade emissioner
  • Förvärvstransaktioner (kontant/apport)
  • Teckningsoptionsprogram
  • Konvertibelprogram
  • Påkallning av optioner/konvertibler