Partner Fondkommission har bistått ES Energy Save med en placeing om 279 MSEK.

Placingen har strukturerats genom en riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt delvisa avyttringar från huvudägare och grundare om cirka 127,5 MSEK.

Emissionen har riktats till ett begränsat antal institutionella investerare, bland andra Nordea Småbolagsfond Norden, Handelsbanken Fonder, Didner & Gerge Fonder AB, Fondita, Ålandsbanken Fonder, Swedbank Robur, Carnegie Fonder och Sniptind.