Våra tjänster

Home Certified Adviser

First North är en marknadsplats som drivs av Nasdaq OMX. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. PFK är licensierad Certified Adviser för nedanstående bolag som handlas på First North.

Bolag

Hemsida

Nästa rapport

Diadrom Holding AB

www.diadrom.se

2022-08-26

Northbaze Group AB

www.northbazegroup.com

2022-05-19

Norditek Group AB

www.norditek.se

2022-07-29

Pharmiva AB

www.pharmiva.com

2022-05-11

För mer information om First North, se: www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth