Våra tjänster

Home Certified Adviser

First North är en marknadsplats som drivs av Nasdaq OMX. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. PFK är licensierad Certified Adviser för nedanstående bolag som handlas på First North.

Bolag Hemsida Nästa rapport
Diadrom Holding AB www.diadrom.se 2021-08-27
S2Medical AB (publ) www.s2m.se 2021-08-23

För mer information om First North, se: www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth