Om Partner Fondkommission

Home Vår Affärsidé

”Partner Fondkommission genomför transaktioner i mindre och medelstora bolag i syfte att skapa värdetillväxt för både firmans uppdragsgivare och investerarkollektiv”